top of page

 Onze ImproVision 

Optimum tussen Rigiditeit en Flexibiliteit

De moderne bedrijfsvoering kenmerkt zich meer dan ooit door het samenspel van mens en technologie. Als deze harmonieus op elkaar zijn afgestemd kan dit een bedrijf tot grote hoogtes stuwen. Wanneer deze afstemming echter niet optimaal is, kan het betekenen dat een bedrijf niet tot de volle potentie komt.

Een harmonieuze afstemming kan alleen bereikt worden wanneer de bedrijfsvoering integraal (mens & technologie) wordt beschouwd en benaderd. Daarbij is het van belang dat dit niet alleen op operationeel of tactisch niveau gebeurt, maar al op strategisch niveau. Technologie (informatie-, communicatie- en mobiele) en de afstemming daarvan op de algehele bedrijfsvoering is niet de sluitpost in de bedrijfsvoering, maar een sleutelfactor die al in de directiekamer een primaire rol verdient.

Deze wetenschap is het hart van de dienstverlening van Improvation. De opdracht kan breed of smal zijn in scope, maar moet altijd gezien worden in context van de gehele bedrijfsvoering en de harmonie tussen mens en technologie. Wat de oplossing ook is, het moet doelbewust leiden tot een goede of verbeterde harmonie binnen de bedrijfsvoering.

Een belangrijk aspect in het bereiken van deze harmonie is de optimale balans tussen rigiditeit en flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Welke onderdelen of aspecten van de bedrijfsvoering moeten strak, optimaal, kosteneffectief, gestandaardiseerd etc. (dus rigide) worden ingericht? En welke aspecten moeten met enige of misschien wel veel vrijheid en flexibiliteit worden ingericht? Zowel deze rigiditeit als flexibiliteit stellen eisen aan de organisatie (mens) en het optimaal te gebruiken technologische bedrijfsondersteuning. Die benodigde rigiditeit/flexibiliteit is weer een direct gevolg van de strategische richting dat uw bedrijf op wilt/moet. Het juiste balans en afbakening hiertussen, afgestemd op correcte strategische doelen, maakt uw bedrijf maximaal wendbaar en slagvaardig en zal zorgen voor het vermogen te kunnen excelleren in het concurrerend speelveld waarin uw bedrijf zich bevindt.

Visie

De visie van Improvation (onze ImproVision) luidt daarom: Het bereiken van excellerende bedrijven door scherp gedefinieerde strategische doelstellingen te ontwikkelen en te vertalen naar een daarbij optimaal ondersteunende bedrijfsvoering. Dit door de juiste balans te vinden tussen rigiditeit en flexibiliteit, wat bewerkstelligd wordt door een harmonieuze samenspel tussen mens en technologie op alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Missie

De missie van Improvation is om uw bedrijf dit te helpen bereiken! Of u Improvasion inschakelt om uw gehele bedrijfsvoering (van strategie tot aan het operationele/technische) te transformeren of dat u ons inschakelt om een smalle, gerichte opdracht te doen, onze ImproVision zal altijd de leidraad zijn om voor u te komen tot hoogwaardige en waardevolle resultaten.

bottom of page